img

За Нас

 

ТИМ Институт - Истражување, Квалитет, Развој

img

ТИМ Институт

 Истражувачки институт составен од тим на експерти со богато искуство во истражувачката работа

 Широка понуда на истражувачки методи, техники и алатки согласно потребите на клиентот

 Професионална реализација на целиот истражувачки процес согласно интернационални стандарди

 Развиена мрежа од 200 искусни анкетари, 15 регионални супервизори, 30 телефонисти и 25 тајни купувачи

Д-р Ивана Ивановиќ » Претседател » повеќе

М-р Елена Огненовска » Извршен директор » повеќе

Ана Василевска » Директор за квалитативни истражувања » повеќе

М-р Јелена Ќетковиќ Јанева » Директор за квантитативни истражувања » повеќе